Danh sách truyện - LHManga Danh sách truyện - LHManga

Danh sách truyện (1)

Father’S Vampire

Father’S Vampire chap 5

Claude – 1 vampire rời thị trấn đi tìm máu tươi, đã gặp Cha Rusian – một cha sứ đẹp zai :)). Mặc dù nghĩ kế biến Rusian thành bữa ăn, nhưng cậu mới chính là người bị ăn =))…

Father’S Vampire
03/03/2016