Đấu Phá Thương Khung Tiếng Việt Chap mới nhất Đấu Phá Thương Khung Tiếng Việt Chap mới nhất

Đấu Phá Thương Khung

Đánh dấu yêu thích

Đấu Phá Thương Khung

8.83
Số lượng đánh giá: 6

Tác giả:Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhóm dịch:Hamtruyen , Tổng hợp nhiều nguồn

Thể loại:Comedy , Fantasy , Manhua , Supernatural

Tình trạng:Đang cập nhật

Tham gia update:Vo Bich Chuyen

Lượt xem:36128

Theo dõi: 62

Tóm tắt truyện

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Danh sách chương

Chapter

Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung chap 186 18/01/2017
Đấu Phá Thương Khung chap 185 18/01/2017
Đấu Phá Thương Khung chap 184 – Vào Xuất Vân 12/01/2017
Đấu Phá Thương Khung chap 183 – Phép màu của tạo hóa 12/01/2017
Đấu Phá Thương Khung chap 184 – Vào Xuất Vân 04/01/2017
Đấu Phá Thương Khung chap 183 – Phép màu của tạo hóa 04/01/2017
Đấu Phá Thương Khung chap 183 – Phép màu của tạo hóa 22/12/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 182 15/12/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 181 – Kết minh 08/12/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 180 – Ách nan chi độc 24/11/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 179 – Suy nghĩ của kẻ địch 17/11/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 178 – Chạng vạng 10/11/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 177 – Đao Quang Kiếm Ảnh 27/10/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 176 – Mộ Lan Tam Lão 20/10/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 175 – Nguy cơ của Đế quốc 13/10/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 174 – Thăng Cấp 22/09/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 173 – Độc 15/09/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 172 – Chia Ly 08/09/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 170 – Đau 18/08/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 169 – Gặp Lại Yên Nhiên 10/08/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 168 – Ác Giả Ác Báo 10/08/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 167 – Sư Đồ Thâm Tình 10/08/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 166 – Hôn Lễ 10/08/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 165 – Ma quỷ 10/08/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 164 – Hiệu Lệnh Tấn Công 23/06/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 163 – Xuất Chinh 22/06/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 162 – Tiêu Môn Đại Đấu Giá Hội 09/06/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 161 – Đấu Vương Đỉnh Phong 03/06/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 160 – Bán Bộ Đấu Hoàng, Giỏi Lắm Sao? 03/06/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 159 – Đại Thảo Phạt 13/05/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 158 – Huynh Đệ Tình Thâm 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 157 – Địa Tâm 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 156 – Liệt Hỏa 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 155 – Hy Sinh Vì Nghĩa 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 154 – Vong Ân Phụ Nghĩa 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 153 – Đại Ác Chiến 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 152 – Dị Hỏa Bạo Động 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 151 – Ly Biệt 09/05/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 150 – Nữ Thần 21/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 149 – Trận Chiến Đẫm Máu 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 148 – Khai Vị 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 147 – Cuộc Chiến Cường Bảng Bắt Đầu 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 146 – Tiêu Viêm Bùng Nổ 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 145 – Quyết Tâm Hóa Rồng 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 144 – Tử Thần Tới Sa Mạc Lý 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 143 – Hắc Ma 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 142 – Đệ Nhất Cường Bảng 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung Chương 141 – Thiên Ma Khải Giáp 02/02/2016
Đấu Phá Thương Khung chap 140 05/11/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 139 05/11/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 138 12/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 137 12/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 136 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 135 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 134 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 133 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 132 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 131 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 130 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 129 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 128 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 127 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 126 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 125 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 124 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 123 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 122 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 121 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 120 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 119 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 118 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 117 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 116 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 115 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 114 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 113 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 112 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 111 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 110 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 109 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 108 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 107 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 106 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 105 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 104 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 103 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 102 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 101 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 100 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 99 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 98 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 97 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 96 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 95 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 94 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 93 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 92 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 91 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 90 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 89 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 88 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 87 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 86 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 85 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 84 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 83 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 82 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 81 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 80 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 79 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 78 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 77 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 76 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 75 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 74 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 73 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 72 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 71.extra 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 71 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 70 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 69 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 68 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 67 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 66 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 65 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 64 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 63 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 62 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 61 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 60 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 59 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 58 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 57 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 56 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 55 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 54 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 53 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 52 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 51 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 50 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 49 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 48 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 47 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 46 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 45 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 44 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 43 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 42 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 41 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 40 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 39 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 38 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 37 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 36 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 35 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 34 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 33 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 32 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 31 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 30 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 29 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 28 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 27 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 26 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 25 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 24 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 23 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 22 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 21 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 20 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 19 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 18 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 17 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 16 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 15 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 14 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 13 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 12 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 11 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 10 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 9 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 8 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 7 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 6 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 5 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 4 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 3 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 2 08/10/2015
Đấu Phá Thương Khung chap 1 08/10/2015


Bạn đang xem truyện Đấu Phá Thương Khung tại Website đọc truyện nhanh nhất và cập nhập sớm nhất Lhmanga.net Ghé thăm Website đọc truyện tranh online nhanh nhất thường xuyên để được đọc các chương mới nhất của Đấu Phá Thương Khung các bạn nhé !