Huyễn Thú Vương Tiếng Việt Chap mới nhất Huyễn Thú Vương Tiếng Việt Chap mới nhất

Huyễn Thú Vương

Đánh dấu yêu thích

Huyễn Thú Vương

10
Số lượng đánh giá: 3

Tác giả:Đang cập nhật

Nhóm dịch:Hamtruyen

Thể loại:Action , Fantasy , Manhua

Tình trạng:Đang cập nhật

Tham gia update:Vo Bich Chuyen

Lượt xem:20433

Theo dõi: 47

Tóm tắt truyện

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!

Danh sách chương

Chapter

Ngày đăng

Huyễn Thú Vương chap 151 18/01/2017
Huyễn Thú Vương chap 150 14/01/2017
Huyễn Thú Vương chap 149 12/01/2017
Huyễn Thú Vương chap 148 03/01/2017
Huyễn Thú Vương chap 147 28/12/2016
Huyễn Thú Vương chap 146 26/12/2016
Huyễn Thú Vương chap 145 19/12/2016
Huyễn Thú Vương chap 144 14/12/2016
Huyễn Thú Vương chap 143 09/12/2016
Huyễn Thú Vương chap 142 05/12/2016
Huyễn Thú Vương chap 141 30/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 140 25/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 139 18/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 138 14/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 137 08/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 136 08/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 135 02/11/2016
Huyễn Thú Vương chap 134 27/10/2016
Huyễn Thú Vương chap 133 21/10/2016
Huyễn Thú Vương chap 132 16/10/2016
Huyễn Thú Vương chap 131 13/10/2016
Huyễn Thú Vương chap 130 08/10/2016
Huyễn Thú Vương chap 129 03/10/2016
Huyễn Thú Vương chap 128 28/09/2016
Huyễn Thú Vương chap 127 24/09/2016
Huyễn Thú Vương chap 126 24/09/2016
Huyễn Thú Vương chap 125 19/09/2016
Huyễn Thú Vương chap 124 19/09/2016
Huyễn Thú Vương chap 123 03/09/2016
Huyễn Thú Vương chap 122 30/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 121 26/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 120 26/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 119 19/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 118 15/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 117 13/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 116 08/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 115 05/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 114 02/08/2016
Huyễn Thú Vương chap 113 29/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 112 26/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 111 24/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 110 22/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 109 16/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 108 09/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 107 06/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 106 05/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 105 04/07/2016
Huyễn Thú Vương chap 104 23/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 103 22/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 102 15/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 101 10/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 100 07/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 99 07/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 98 07/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 97 07/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 96 06/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 95 05/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 94 05/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 93 04/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 92 04/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 91 04/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 90 04/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 89 02/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 88 02/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 87 01/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 86 01/06/2016
Huyễn Thú Vương chap 85 31/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 84 31/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 83 31/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 82 30/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 81 30/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 80 29/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 79 29/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 78 29/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 77 28/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 76 28/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 75 28/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 74 27/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 73 26/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 72 26/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 71 25/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 70 24/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 69 24/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 68 23/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 67 23/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 66 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 65 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 64 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 63 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 62 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 61 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 60 22/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 59 20/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 58 20/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 57 19/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 56 19/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 55 19/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 54 18/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 53 18/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 52 17/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 51 17/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 50 17/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 49 16/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 48 16/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 47 16/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 46 15/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 45 15/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 44 14/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 43 14/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 42 13/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 41 13/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 40 12/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 39 12/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 38 11/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 37 11/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 36 10/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 35 10/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 34 09/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 33 09/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 32 09/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 31 08/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 30 08/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 29 06/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 28 06/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 27 06/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 26 05/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 25 05/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 24 05/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 23 03/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 22 03/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 21 03/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 20 03/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 19 03/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 18 03/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 17 02/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 16 01/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 15 01/05/2016
Huyễn Thú Vương chap 14 30/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 13 30/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 12 30/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 11 30/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 10 30/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 9 28/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 8 28/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 7 28/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 6 27/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 5 23/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 4 22/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 3 21/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 2 21/04/2016
Huyễn Thú Vương chap 1 21/04/2016


Bạn đang xem truyện Huyễn Thú Vương tại Website đọc truyện nhanh nhất và cập nhập sớm nhất Lhmanga.net Ghé thăm Website đọc truyện tranh online nhanh nhất thường xuyên để được đọc các chương mới nhất của Huyễn Thú Vương các bạn nhé !