Nhất Nhân Chi Hạ Tiếng Việt Chap mới nhất Nhất Nhân Chi Hạ Tiếng Việt Chap mới nhất

Nhất Nhân Chi Hạ

Đánh dấu yêu thích

Nhất Nhân Chi Hạ

4
Số lượng đánh giá: 3

Tác giả:Động Mạn Đường

Nhóm dịch:Hamtruyen

Thể loại:Action , Manhua , Supernatural

Tình trạng:Đang cập nhật

Tham gia update:Vo Bich Chuyen

Lượt xem:5196

Theo dõi: 20

Tóm tắt truyện

Theo cảnh sát điều tra vụ án “ thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

Danh sách chương

Chapter

Ngày đăng

Nhất Nhân Chi Hạ chap 200 11/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 199 10/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 198 09/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 197 08/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 196 08/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 195 06/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 194 05/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 193 05/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 192 03/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 191 03/02/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 190 28/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 189 27/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 188 27/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 187 26/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 186 25/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 185 24/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 184 24/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 183 22/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 182 21/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 181 20/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 180 20/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 179 19/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 178 19/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 177 18/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 176 17/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 175 16/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 174 15/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 173 14/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 172 13/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 171 13/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 170 12/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 169 10/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 168 09/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 167 08/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 166 07/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 165 06/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 164 04/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 163 03/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 162 02/01/2017
Nhất Nhân Chi Hạ chap 161 31/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 160 30/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 159 28/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 158 26/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 157 25/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 156 23/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 155 21/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 154 16/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 153 15/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 152 15/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 151 13/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 150 12/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 149 08/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 148 06/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 147 04/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 146 03/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 145 02/12/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 144 30/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 143 27/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 142 26/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 141 24/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 140 22/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 139 20/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 138 19/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 137 18/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 136 16/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 135 13/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 134 11/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 133 10/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 132 09/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 131 06/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 130 05/11/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 129 31/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 128 31/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 127 25/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 126 25/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 125 23/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 124 22/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 123 21/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 122 20/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 121 18/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 120 17/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 119 07/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 118 06/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 117 05/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 116 04/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 115 03/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 114 02/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 113 01/10/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 112 20/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 111 15/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 110 14/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 109 13/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 108 11/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 107 10/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 106 09/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 105 07/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 104 01/09/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 103 31/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 102 29/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 101 28/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 100 27/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 99 26/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 98 24/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 97 23/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 96 23/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 95 22/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 94 20/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 93 19/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 92 18/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 91 17/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 90 16/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 89 15/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 88 14/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 87 13/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 86 12/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 85 11/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 84 10/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 83 09/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 82 08/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 81 07/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 80 06/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 79 05/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 78 04/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 77 03/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 76 02/08/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 75 31/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 74 30/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 73 29/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 72 28/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 71 27/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 70 26/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 69 24/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 68 23/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 67 22/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 66 21/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 65 20/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 64 19/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 63 15/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 62 14/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 61 13/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 60 09/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 59 08/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 58 04/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 57 04/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 56 03/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 55 03/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 54 02/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 53 02/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 52 02/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 51 01/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 50 01/07/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 49 30/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 48 29/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 47 28/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 46 26/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 45 25/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 44 25/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 43 24/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 42 23/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 41 23/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 40 23/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 39 22/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 38 22/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 37 22/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 36 20/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 35 20/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 34 20/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 33 19/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 32 19/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 31 18/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 30 18/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 29 17/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 28 17/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 27 17/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 26 17/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 25 17/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 24 15/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 23 13/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 22 13/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 21 13/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 20 13/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 19 13/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 18 13/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 17 10/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 16 10/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 15 10/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 14 09/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 13 09/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 12 09/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 11 08/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 10 08/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 9 08/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 8 07/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 7 07/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 6 07/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 5 06/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 4 01/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 3 01/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 2 01/06/2016
Nhất Nhân Chi Hạ chap 1 01/06/2016


Bạn đang xem truyện Nhất Nhân Chi Hạ tại Website đọc truyện nhanh nhất và cập nhập sớm nhất Lhmanga.net Ghé thăm Website đọc truyện tranh online nhanh nhất thường xuyên để được đọc các chương mới nhất của Nhất Nhân Chi Hạ các bạn nhé !