Tác giả Allegra liEGUO - Danh sách truyện tranh của Allegra liEGUO Tác giả Allegra liEGUO - Danh sách truyện tranh của Allegra liEGUO

Allegra liEGUO ( 1)

Nam Thần Là Quái Vật

Nam Thần Là Quái Vật chap 40

"Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng------- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ......... thật sự có ma đó!" ----- tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn

Nam Thần Là Quái Vật
16/01/2017