Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu - Danh sách truyện tranh của Thiên Tằm Thổ Đậu Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu - Danh sách truyện tranh của Thiên Tằm Thổ Đậu

Thiên Tằm Thổ Đậu ( 4)

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) chap 1418 – Thanh Mạch bại trận

Bản dịch Đại chúa tể truyện chữ - dễ đọc dễ hiểu.Dịch bởi Admin Zero hamtruyen.vn,phục vụ riêng cho các fan ĐCT hamtruyen …

Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)
18/01/2017

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện chap 18

Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế. Dược Trần Xuất thân từ dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, nhất tinh đấu thánh,…

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ
20/11/2015

Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Đấu phá thương khung Ngoại Truyện – Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 chap 21

Đây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược - Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế - Tiêu Viêm

Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2
26/04/2016

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung chap 186

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu…

Đấu Phá Thương Khung
18/01/2017