Tinh Mộng Thần Tượng Tiếng Việt Chap mới nhất Tinh Mộng Thần Tượng Tiếng Việt Chap mới nhất

Tinh Mộng Thần Tượng

Đánh dấu yêu thích

Tinh Mộng Thần Tượng

7.75
Số lượng đánh giá: 4

Tác giả:Bạch Hùng , Yên Đầu

Nhóm dịch:a3manga.com

Thể loại:Manhua , Romance

Tình trạng:Đang cập nhật

Tham gia update:Vo Bich Chuyen

Lượt xem:13658

Theo dõi: 15

Tóm tắt truyện

Cố Tinh Hải và Kim Uất Huyền là đôi bạn rất thân, có nhiều ước hẹn tương lại. Rồi bỗng biến cố xảy ra khiến đôi bạn phải xa cách. Họ rồi sẽ ra sao. Mời các bạn xem truyện…

Danh sách chương

Chapter

Ngày đăng

Tinh Mộng Thần Tượng chap 139 15/01/2017
Tinh Mộng Thần Tượng chap 138 14/01/2017
Tinh Mộng Thần Tượng chap 137 12/01/2017
Tinh Mộng Thần Tượng chap 136 03/01/2017
Tinh Mộng Thần Tượng chap 135 01/01/2017
Tinh Mộng Thần Tượng chap 134 25/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 133 22/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 132 19/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 131 16/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 130 13/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 129 09/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 128 04/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 127 03/12/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 126 27/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 125 24/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 124 19/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 123 14/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 122 07/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 121 05/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 120 05/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 119 05/11/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 118 31/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 117 19/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 116 15/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 115 13/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 114 09/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 113 08/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 112 02/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 111 02/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 110 02/10/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 109 22/09/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 108 14/09/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 107 11/09/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 106 08/09/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 105 04/09/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 104 04/09/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 103 28/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 102 25/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 101 25/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 100 18/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 99 14/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 98 10/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 97 07/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 96 04/08/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 95 31/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 94 27/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 93 23/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 92 21/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 91 16/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 90 13/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 89 10/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 88 04/07/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 86 30/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 85 29/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 84 25/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 83 23/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 82 17/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 81 17/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 80 13/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 79 08/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 78 04/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 77 02/06/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 76 28/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 75 26/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 74 22/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 73 19/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 72 14/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 71 11/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 70 11/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 69 01/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 68 01/05/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 67 26/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 66 25/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 65 25/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 64 25/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 63 25/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 62 25/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 61 24/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 60 23/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 59 23/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 58 22/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 57 21/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 56 20/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 55 19/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 54 18/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 53 17/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 52 16/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 51 16/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 50 15/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 49 15/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 48 14/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 47 13/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 46 12/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 45 10/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 44 10/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 43 09/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 42 08/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 41 07/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 40 06/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 39 06/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 38 03/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 37 03/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 36 03/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 35 02/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 34 01/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 33 01/04/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 32 31/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 31 31/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 30 29/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 29 28/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 28 27/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 27 26/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 26 26/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 25 24/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 24 23/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 23 22/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 22 21/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 21 20/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 20 19/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 19.5 19/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 19 19/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 18 18/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 17 17/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 16 16/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 15 15/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 14 14/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 13 12/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 12 11/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 11 08/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 10 08/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 9 04/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 8 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 7 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 6 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 5 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 4 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 3 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 2 02/03/2016
Tinh Mộng Thần Tượng chap 1 02/03/2016


Bạn đang xem truyện Tinh Mộng Thần Tượng tại Website đọc truyện nhanh nhất và cập nhập sớm nhất Lhmanga.net Ghé thăm Website đọc truyện tranh online nhanh nhất thường xuyên để được đọc các chương mới nhất của Tinh Mộng Thần Tượng các bạn nhé !