Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn Tiếng Việt Chap mới nhất Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn Tiếng Việt Chap mới nhất

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn

Đánh dấu yêu thích

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn

8.5
Số lượng đánh giá: 2

Tác giả:honmono no naifudeshita , Kanze-mei wa

Nhóm dịch:Di Hồng Viện , Lạc Nguyệt , Truyentranh8

Thể loại:Comedy , Manhua , Romance

Tình trạng:Đang cập nhật

Tham gia update:Vo Bich Chuyen

Lượt xem:3997

Theo dõi: 9

Tóm tắt truyện

Câu chuyện về hai đại môn phái, một ở đỉnh núi - toàn zai, một ở chân núi - toàn vịt trời. Sau bốn năm đấu đá, liệu kết cục họ về đâu? :))) mại zô mại zô!!!

Danh sách chương

Chapter

Ngày đăng

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 139 11/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 138 09/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 137 07/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 136 06/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 135 03/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 134 02/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 133 02/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 132 02/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 131 27/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 130 25/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 129 25/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 128 20/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 127 18/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 126 16/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 125 14/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 124 13/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 123 10/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 122 09/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 121 06/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 120 08/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 119 07/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 118 07/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 117 05/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 116 04/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 115 04/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 114 02/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 113.2 02/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 113.1 31/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 112 31/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 111 29/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 110 28/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 109 27/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 108 26/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 107 25/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 106 24/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 105 23/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 104 22/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 103 21/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 102 20/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 101 19/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 100 18/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 99 17/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 98 16/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 97 15/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 96 14/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 95 13/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 94 12/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 93 11/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 92 10/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 91 09/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 90 08/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 89 07/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 88 06/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 87 05/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 86 04/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 85 03/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 84 30/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 83 26/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 82 26/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 81 24/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 80 15/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 79 14/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 78 13/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 77 12/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 76 11/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 75 10/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 74 09/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 73 08/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 72 08/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 71 06/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 70 05/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 69 04/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 68 03/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 67 02/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 66 01/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 65 31/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 64 30/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 63 29/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 62 28/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 61 27/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 60 26/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 59 25/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 58 24/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 57 23/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 56 22/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 55 21/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 54 20/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 53 20/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 52 18/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 51 17/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 50 16/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 49 15/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 48 14/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 47 13/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 46 12/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 45 11/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 44 10/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 43 09/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 42 08/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 41 07/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 40 06/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 39 05/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 38 04/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 37 04/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 36 02/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 35 01/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 34 30/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 33 29/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 32 28/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 31 27/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 30 26/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 29 25/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 28 24/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 27 23/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 26 22/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 25 22/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 24 20/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 23 19/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 22 17/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 21 17/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 20 16/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 19 15/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 18 14/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 17 13/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 16 13/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 15 13/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 14 10/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 13 09/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 12 09/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 11 07/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 10 06/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 9 05/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 8 05/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 7 03/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 6 02/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 5 01/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 4 31/05/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 3 30/05/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 2 30/05/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn chap 1 30/05/2016


Bạn đang xem truyện Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn tại Website đọc truyện nhanh nhất và cập nhập sớm nhất Lhmanga.net Ghé thăm Website đọc truyện tranh online nhanh nhất thường xuyên để được đọc các chương mới nhất của Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn các bạn nhé !